Uw winkelwagen is nog leeg

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de inhoud kan niet worden gewaarborgd; aan deinhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele schade, die direct of indirect uit de inhoud of het gebruik van deze informatie ontstaat, wijst ReplaceDirect elke vorm van aansprakelijkheid af.

Prijzen, merken, afbeeldingen
Alle prijzen op deze site zijn in euro's, inclusief 19% BTW, tenzij anders is aangegeven.
ReplaceDirect behoudt zich het recht voor producten die voor 0 Euro zijn geprijsd niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Prijzen van 0 Euro worden veroorzaakt door een technisch probleem en zijn derhalve niet bedoeld als verkoopprijs.
Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.
Aansprakelijkheidsclaims tegen ReplaceDirect, gebaseerd op materiŽle of persoonlijke schade die door het gebruik van defecte producten veroorzaakt is, zijn grondwettelijk uitgesloten, voor zover aan ReplaceDirect geen schuld door opzettelijkheid of grove nalatigheid kan worden aangetoond.

Adviezen
Productadviezen worden met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, hetzij op deze website, hetzij door onze medewerkers per e-mail of telefoon. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat onjuiste of onvolledige informatie wordt gegeven. ReplaceDirect en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt geleden als direct of indirect gevolg van het verkrijgen van een persoonlijk advies. Ontvangers van deze adviezen blijven zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die zij nemen. Genoemde productadviezen zijn vrijblijvend en kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot het indienen van claims.

Beoordelingen
De op deze site door onze klanten geplaatste beoordelingen reflecteren exclusief de persoonlijke meningen van de inzenders en hebben geen verdere actieve inbreng van ReplaceDirect.

Links
ReplaceDirect kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toegang tot of de inhoud van enige site die is verbonden met deze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ReplaceDirect zijn alleen opgenomen ter informatie van de klanten van deze webwinkel.

Tags:
Back